vrijstelling erfbelasting

  • m.j. hoeppener op 23 feb. 2015
  • Aantal reacties: 1
  • Laatste reactie: 26 feb. 2015
Jaren geleden heb ik het huis van mijn ouders gekocht, waarbij mijn ouders het recht van bewoning behielden. Beide ouders waren zorgbehoeftig, en ik vond het mijn plicht om voor hen te zorgen. Mijn vader is al 10 jaar dood, mijn moeder is inmiddels 94. Ik heb in 2010 mantelzorgcompliment aangevraagd en gekregen.
In 2005 heb ik mijn partner leren kennen en hebben we sinds 2009 een samenlevingscontract. Ik heb namelijk ook recht op een eigen leven.
Nu lees ik dat het hebben van een samenlevingscontract reden is om geen verhoogde vrijstelling te krijgen van erfrecht. Ik vind dit een klap in mijn gezicht, mede omdat ik mij steeds heb moeten wegcijferen voor de zorg aan mijn ouders. Mijn vraag is dan ook of dit klopt. Ju kunt als overheid toch niemand verplichten om alleenstaand te blijven!!

Reacties (1)

Plaats een reactie

Reageer op de vraag van m.j. hoeppener.

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd