Vergoeding voor vervoer naar het ziekenhuis

  • Mirjam (redactie MantelzorgNL) op 7 mei 2015
  • Aantal reacties: 2
  • Laatste reactie: 12 mei 2015
Kan ik een vergoeding krijgen voor alle ritjes die ik als mantelzorger naar het ziekenhuis maak met mijn ouders?

Deze vraag werd vandaag gesteld aan de Nationale Mantelzorglijn.

Het antwoord:


Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten, daarover meer op de site van de Belastingdienst.

Reacties (2)

Plaats een reactie

Reageer op de vraag van Mirjam (redactie MantelzorgNL).

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd