Hoe ontwikkelt u uw adviesrol naar zorg- en welzijnsorganisaties?

Grote veranderingen in de zorg betekenen voor consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars dat zij op zoek moeten naar een rol die past binnen deze nieuwe context. Naast uw ondersteunende rol naar mantelzorgers, kunt u uw expertise inzetten voor andere professionals in zorg en welzijn. Deze professionals gaan immers steeds meer samenwerken met mantelzorgers en vinden dat vaak best moeilijk. U kunt hen daarbij helpen, maar hoe pak je dat aan?

  • Hoe stimuleert u uw collega’s van zorg en welzijn om oog te krijgen voor mantelzorgers?
  • Hoe helpt u hen vervolgens om daadwerkelijk samen te werken met mantelzorgers?
  • Hoe kunnen jullie onderling samenwerken om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en tijdig passende (vrijwilligers)zorg in te zetten?

Kortom: hoe bouwt u aan een goede samenwerkingsrelatie met deze partners?

MantelzorgNL biedt consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars een compact coachingstraject. U gaat zelf, onder begeleiding van een coach, aan de slag om te kijken wat u nodig hebt om die stap te maken: waar zit uw kracht en hoe kunt u die het beste inzetten?

Dit coachingstraject sluit aan op de MantelzorgNLtraining ‘Aan zet in het samenspel met zorgorganisaties’, maar kan ook onafhankelijk daarvan gevolgd worden.

Resultaat

Tijdens en na het coachingstraject:

  • Krijgt u zicht op de kansen die zich in uw situatie voordoen, leert van de ervaringen van de deelnemers en doet inspiratie op om deze kansen te benutten.
  • Ontwikkelt u uzelf (verder) als adviseur van zorgorganisaties.

Voor wie?

Het coachingstraject is bedoeld voor consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars die lokaal een (nieuwe) impuls willen geven aan de samenwerking met zorgorganisaties rondom het samenspel met mantelzorgers.

Het coachingstraject

Drie tot vijf consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars worden samen gecoacht in hun adviesrol ten aanzien van de samenwerking met zorgorganisaties rondom het samenspel met mantelzorgers.

Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten van elk 2,5 uur onder leiding van een ervaren coach die goed is ingevoerd in het thema ‘samenspel’. Ter voorbereiding op de gesprekken vullen alle deelnemers een vragenlijst in waarop zij kunnen aangeven in welke thema’s zij gecoacht willen worden. Het is ook mogelijk om een casus uit de eigen praktijk in te brengen.

Het is ook mogelijk om een individueel coachingstraject te volgen of een traject samen te stellen voor medewerkers van één team.

De uitdaging

U stelt een groepje samen van minimaal drie en maximaal vijf collega's,(consulenten mantelzorg of mantelzorgmakelaars) inclusief uzelf, uit (organisaties uit) uw eigen netwerk die samen met u dit coachingstraject willen volgen. U volgt dit traject bij voorkeur met collega’s van andere organisaties dan waar u zelf werkt. Zo versterkt u meteen uw netwerk.

Aanmelden

Opgeven doet u via één gezamenlijk aanmeldformulier.

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de Aanmeldprocedure en leveringsvoorwaarden.

Waar

U zorgt zelf voor de locatie en een drankje. MantelzorgNL zorgt voor een coach die goed is ingevoerd in het thema ‘samenspel’.

Wanneer

Dit traject kan op elke gewenst moment gestart worden.

Kosten:

Bij deelname vanaf minimaal drie deelnemers per coachingstraject: € 299,- per persoon.

Voor leden van MantelzorgNL: € 260,- Dit is exclusief reiskosten en 21 % BTW.