"Hadden we dit maar eerder met papa besproken..."


 Stel, je vader gaat steeds meer vergeten en je zorgt samen met je broer voor hem. Na een tijdje kom je tot de conclusie dat het zo echt niet langer kan. Jij denkt dat vader professionele hulp nodig heeft, maar je broer doet dit af als onzin. Elk gesprek dat jullie daarna samen hebben over dit onderwerp, eindigt steevast in een discussie.

Dit overkwam Sabine. Toen haar moeder overleed en haar vader alleen achter bleef, werd na verloop van tijd duidelijk dat haar vader niet goed voor zichzelf zorgt. Zo eet hij alleen maar brood, nooit warm eten, blijft hij vaak tot na 12 uur ’s middags in bed liggen en drinkt hij iets teveel.

Sabine en haar broer Jan sprongen in het gat dat hun moeder achterliet. Sabine gaat twee keer in de week langs en Jan komt soms in het weekend. Sabine en Jan denken echter totaal verschillend over wat nu het beste is. Jan vindt het prima dat zijn vader het leven leeft zoals hij dat wil. Volgens Sabine is dit helemaal niet het leven dat haar vader wenste, maar lukt het hem zelf niet om goed voor zichzelf te zorgen. Hij heeft professionele hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen.

Een van de belangrijkste bronnen van irritaties tussen broers en zussen in een mantelzorgsituatie blijken te maken te hebben met de zogenaamde familiedynamiek, oftewel de rol die jij altijd al had in het gezin. Vaak pakken volwassen kinderen hun oude rol weer op als er zorgen zijn over de ouder wordende ouders.

Beide zaken spelen bij Sabine en haar broer. Haar broer is altijd avontuurlijk geweest en wilde nooit weten van standaard leefregels. Sabine was altijd al de zorgzaamste van de twee kinderen. Zij is langer thuis blijven wonen en woont ook nu nog vlak om de hoek. Zij denkt haar vader het beste te kennen in wat hij zou hebben gewild: “Hij vond gezond leven altijd belangrijk, daar past alleen brood en ook nog drinken niet bij.”

Jan en Sabine vervallen in discussies wat er toe heeft geleid dat er nu nog steeds geen professionele hulp is ingeschakeld. Helaas kan de vader van Sabine zelf niet goed uitleggen wat hij wenst. Hij zegt de ene dag dit, de andere dag dat. Nee, drinken wil hij niet. Maar ach, laat hem toch een biertje drinken.

Sabine ervaart veel frustratie en voelt zich in de steek gelaten. “Hadden wij maar eerder met pa besproken wat hij belangrijk vindt als hij ouder wordt. Dan had hij een van ons ook kunnen aanwijzen als de persoon die namens hem besluiten zou moeten nemen en dan konden we handelen in zijn geest. Nu gissen Jan en ik naar wat hij zou hebben gewild en hebben vervolgens een discussie.”

Meer informatie

Als je zelf de 40 of 50 passeert ga je ook steeds meer merken dat je ouders ouder worden. En we weten, ouderdom komt met gebreken. Heb het er met elkaar over!