Voor alle inwoners (met een laag inkomen)

Wat is het?

Per 2020 wordt het abonnementstarief (19 euro) per maand ingevoerd voor de eigen bijdrage Wmo. Gemeenten kunnen dit invoeren bij gebruik van maatwerkvoorzieningen en een deel van de algemene voorzieningen (met een duurzame hulpverleningsrelatie). De eigen bijdrage kan als drempel worden ervaren om gebruik te maken van voorzieningen, of geeft financiële druk. Gemeenten kunnen in de volgende gevallen decentraal beleid voeren, passend bij de (individuele) situatie van inwoners. Lees hierover meer in deze brief van de VNG.

Hoe helpt dit mantelzorgers?

Als de kosten voor het abonnementstarief mede door de mantelzorger betaald wordt, dan helpt een verlaging of kwijtschelding van de eigen bijdrage ook de mantelzorger.

Terug naar overzicht financiële regelingen