De maatschappelijke ontwikkelingen rond AWBZ, WMO, Transitie en Welzijn Nieuwe Stijl vragen om een krachtig geluid van de vrijwilligerszorg, om het geven van een nieuwe betekenis aan vrijwilligerszorg, om het kiezen van positie en om lokale samenwerking en afstemming. Deze notitie is bedoeld om lidorganisaties te ondersteunen bij hun visieontwikkeling.