In opdracht van VWS heeft Vilans een notitie gemaakt waarin houvast wordt geboden om het samenspel tussen formele en informele zorg verder invulling te geven.