De maatschappelijke ontwikkelingen rond de WMO zoals decentralisatie, een terugtredende overheid en de Kanteling (een WMO- project waarin zelfredzaamheid en participatie van burgers centraal staat) leiden tot een groeiende vraag in en aan de vrijwilligerszorg. Ook lidorganisaties merken dat er meer en complexere vragen op hen afkomen. Dit vraagt om duidelijkheid over verschuivende grenzen in de vrijwilligerszorg.