Een verkorte versie van de toolkit mantelzorg in de huisartsenpraktijk.