Vingers aan de knoppen: kans voor eigen regie? Dit filmpje is getoond tijdens het nieuwjaarsdebat van MantelzorgNL op 8 januari 2014. Thema van dit debat: Hoe kan technologie thuis eraan bijdragen dat mensen 'op eigen wijze' kunnen zorgen en de regie behouden?