Prof. dr. Hattinga Verschure heeft in 1976 in zijn publicatie Het verschijnsel zorg, het begrip mantelzorg geintroduceerd. Hij zag mantelzorg als zorg en liefde van naasten voor een hulpbehoevende. Mantelzorg is als het ware een warme deken.

LOT

In de loop van de tijd is de druk op de mantelzorg groter geworden en zou alleen maar groter worden.

In 1994 werd daarom de LOT opgericht door een groepje familieleden. Het doel was om de mantelzorger als persoon centraal te stellen en niet als verlengstuk van de patiënt.

LOT stond voor Landelijke Organisatie Thuisverzorgers. Omdat door die naam vaak de verwarring met thuiszorg gewekt werd, werd op een gegeven moment alleen de naam LOT gebruikt.

Vanaf 1998 kreeg de LOT subsidie van het Minsterie van VWS en werd een eigen bureau opgezet in Bunnik.

Vereniging van Mantelzorgers

In 2001 is de stichting LOT omgevormd tot LOT, Vereniging van Mantelzorgers. Een vereniging die veel meer vanuit de mantelzorgers zelf kon praten. Een vereniging met mantelzorg-leden en met organisaties die op regionaal en lokaal niveau de positie van mantelzorgers ter harte nam. Deze organisaties waren vertegenwoordigd in een Raad van Aangeslotenen.

De aandacht voor mantelzorgers werd steeds groter en dat betekende ook een steeds grotere uitbreiding van het aantal werknemers.

Fusie tot MantelzorgNL

De LOT werkte in Bunnik al binnen één bureau samen met Xzorg, de Landelijke Vereniging voor Vrijwillige Thuishulp en Steunpunten Mantelzorg. Met een gezamenlijk secretariaat en gezamenlijke projecten als de Dag van de Mantelzorg, zodat er efficiënt samengewerkt kon worden.

Bij Xzorg hadden ook de organisaties voor Buddyzorg en de Vriendendiensten zich aangesloten. Op die manier was Xzorg de brancheorganisatie voor organisaties die mantelzorgers ondersteunen en voor de organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg.

Om de samenwerking nog efficienter te laten verlopen en om het krachtenveld te bundelen tot één partij voor mantelzorgers, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg, is op 1 januari 2006 MantelzorgNL ontstaan. MantelzorgNL, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.