De ledenraadsverkiezing van 2020 komt eraan!

MantelzorgNL start een zoektocht naar nieuwe leden voor de ledenraad. Onze ledenraad heeft de laatste stem over het verenigingsbeleid, dat doet zij door o.a. het goedkeuren van het jaarplan, jaarrekening en meerjarenbeleidsplan. MantelzorgNL voert binnen de vereniging algemene nut taken uit die door het Ministerie van VWS bij haar worden neergelegd.

Waar houdt de ledenraad zich mee bezig?

 • breed en grensoverschrijdend kijken naar de vraagstukken van MantelzorgNL
 • contact onderhouden met de achterban en signalen uit de vereniging opvangen
 • zicht hebben op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap en bepalen wat de relevantie daarvan is voor MantelzorgNL
 • een afweging maken van de diverse belangen, waarbij onderscheid dient te worden gemaakt tussen de vereniging en de stichting

Maak jij het verschil?

Kandidaatstelling voor de ledenraad staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn én lid van MantelzorgNL zijn of dat willen worden. Heb jij altijd al willen meebeslissen over zaken die van belang zijn voor mantelzorgers? Ben je begaan met de positie van mantelzorgers in Nederland en draag je MantelzorgNL een warm hart toe in de breedste zin van het woord? Stel je dan verkiesbaar voor onze ledenraad en maak het verschil. 

Jij:

 • staat bekend als een betrouwbaar, integer, actief en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap
 • hebt een duidelijke, herkenbare binding met MantelzorgNL of bent bereid deze aan te gaan
 • kunt goed samenwerken in een team
 • hebt gevoel voor processen in een vereniging, waarin mensen en groepen met verschillende behoeften en belangen samenwerken
 • bent in staat om digitaal aangeleverde stukken binnen een redelijke termijn te verwerken
 • hebt affiniteit met financiële, strategische en/of beleidsmatige onderwerpen
 • hebt belangstelling voor ontwikkelingen in de mantelzorg
 • bent bereid om je in te zetten voor een periode van minimaal vier jaar

Wat krijg je ervoor terug?

 • alle informatie die je nodig hebt om besluiten te kunnen nemen
 • ondersteuning in de vorm van scholing, training en voorlichting
 • een vergoeding per ledenraad vergadering en reiskosten
 • de mogelijkheid om jouw steentje bij te dragen aan een betere positie van de mantelzorger 
 • nauw contact met betrokken mensen met affiniteit voor mantelzorg en een uitbreiding van je netwerk
 • kennis ophalen en delen met ervaringsdeskundigen en de deskundigen van het bureau
 • op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen en met andere leden antwoorden bieden op deze ontwikkelingen
 • een mooie kans om jouw bestuurlijke ervaring te vergroten in een vereniging in beweging

Aanmelden

Wil jij je verkiesbaar stellen voor onze ledenraad? Je kunt je tot 14 januari 2020 aanmelden door een mail te sturen naar info@mantelzorg.nl.