Barbara van Benthem Jutting

Woonplaats: Eindhoven

Slogan: Nadenken over zorg!

Motivatie

Ik ben vanaf 2006 mantelzorger voor mijn autistische broer. Daarnaast ben ik tussen 2007 en 2012 mantelzorger geweest voor mijn moeder met Alzheimer. Ik heb politieke ervaring in de gemeenteraad en managementervaring in het bedrijfsleven. Daardoor kan ik snel informatie verwerken en ben ik gewend om met strategische beleidsplannen te werken en durf ik beslissingen te nemen die mantelzorgers ten goede komen. Ik heb tijd. Bovendien vind ik dat mantelzorg serieus genomen moet worden en niet als sluitstuk van gemeentelijk of landelijk beleid moet worden ingezet.