Jack Kusters

Woonplaats: Rijen

Slogan: Mantelzorgers verdienen een stem.

Motivatie

Voor mantelzorger wordt je niet gevraagd maar je wordt er min of meer toe gedwongen. En terugtredende en weinig begripvolle overheid dwingt tot het geven van mantelzorg ook op die terreinen waarop je niet automatisch deskundig bent. Echter door de realiteit leer je snel en wordt je gedwongen om snel te schakelen. Niks doen is geen optie en de situatie vraagt om aanpakken. Inmiddels hebben we de nodige stappen gezet om onze taak als mantelzorger. Mijn echtgenote en ik zorgen voor onze dochter (bipolaire stoornis) en haar gezinnetje, hebben de garage verbouwd tot zorgwoning waar wij nu in wonen en onze dochter met haar gezin wonen nuin onze woning. Bij het realiseren van dit project werd ik geconfronteerd met een overheid die we de regels moesten leren en wijzen op hun verantwoordelijkheden. Maar ook nu voer ik nog een strijd met (semi) overheden om wat ik noem het heffen van belasting op het verlenen van mantelzorg. Onze garage heeft als mantelzorgwoning een huisnummer gekregen en is daarmee een verdienmodel voor waterschap en energiemaatschappijen voor het heffen van vastrecht. Dat de zorgwoning geen eigen aansluiting heeft doet niet ter zaken (was ooit wel de reden van het oprichten van waterschap en energiemaatschappijen) maar nu is het hebben van eenhuisnummer voldoende voor een aanslag. Ik heb de tweede kamer ingeschakeld en een hoorzitting wordt voorbereid.

Dit is wat ik wil bijdragen aan mantelzorg Nl. Mijn ervaringen inbrengen, mijn streven om mantelzorgers te ontlasten in plaats van belasten (ook geldelijk) Vanuit mijn rijke (internationale) ervaring op bestuurlijk en strategisch niveau kan ik gemakkelijk schakelen en bij de diverse gremia aansluiting vinden. De departementale wereld is mij niet vreemd.