Karin van der Veen-Kamphuis
Woonplaats: Echten

Slogan: Zorg voor de mantel(zorger)

Motivatie

Door vrijwilligerswerk in een schoolbestuur als secretaris heb ik ervaring met het beleid maken, begrotingen en door een fusie proces ook in het samenbrengen van groepen mensen met elke hun eigen doel. Ik heb 6 jaar ervaring in de MR van een middelbare school. Vooral het implementeren van passend onderwijs en ARBO gerelateerde zaken.

Mijn doel is om duidelijkheid te krijgen voor mantelzorgers zodat zij gehoord worden. Meestal zijn zij de specialisten van de zorgvrager. Het mondig maken van mantelzorgers, dat zij in staat zijn om zorgverleners en WMO enz. te woord te kunnen staan zodat er door alle partijen goede zorg kan worden gegeven. Ik heb nl. de ervaring dat met de beste inzet de zorgverleners elkaar in de weg zaten, waardoor doelen niet konden worden gehaald.

Ik ben de juiste kandidaat, want ik kan erg snel denken en verbanden leggen met wet en regelgeving en problemen om die op te lossen. Ik ben zelf mantelzorger en baanloos. Mijn man gaat in het nieuwe jaar naar dagbesteding. Daardoor heb ik tijd om met andere dingen bezig te gaan.