Marieke Sprey

Woonplaats: Zuidlaren

Slogan: Samen voor ons allen!

Motivatie

Met ervaring als mantelzorger en lerend voor mantelzorgmakelaar, ben ik erg geĆÆnteresseerd in de materie over en de belangen van mantelzorgers.

Enthousiast en betrokken als ik ben, zie ik als mogelijk lid in deze ledenraad een meerwaarde voor beide partijen.

Mijn achtergrond is die van financieel administrateur bij een welzijnsinstelling (de laatste 12,5 jaar), waar ik ook jaren lid en later voorzitter van de OR ben geweest. Het opzoeken van de verdieping, door het mede ontwikkelen van beleid is een mooie uitdaging. Het en gesprek gaan en openstaan voor alle visies, om vervolgens samen tot een goed plan te komen is een geweldig proces.

Als lid van de ledenraad van MantelzorgNL zal men mij herkennen als leergierig, met kennis van financiĆ«le zaken, hart voor mantelzorg, ervaring in besturen (ook van een vereniging), en pro-actief.

Voor mijzelf betekent het dat ik mijn kennis en netwerk kan uitbreiden en dat ik mede daardoor ook nog beter mijn werk als mantelzorgmakelaar zal kunnen doen en ontwikkelen.