Mantelzorg: Gewoon én bijzonder

MantelzorgNL is de vereniging ván en vóór mantelzorgers. Onze missie is dat mantelzorgers op een bij hen passende manier kunnen zorgen en in staat zijn deze zorg te combineren met andere activiteiten.

MantelzorgNL zorgt ervoor dat mantelzorgers 

  • goed worden geïnformeerd en ondersteund
  • steun en respect krijgen vanuit de samenleving

MantelzorgNL doet dit

  • met inzet van haar kennis en kunde
  • in partnerschap met organisaties, bedrijven en overheden

Visie

Zorgen voor je naaste op een manier die bij jouw leven past. Dát is MantelzorgNL’s ambitie voor mantelzorgers. Daarvoor is ons inziens een ‘mantelzorgvriendelijke’ samenleving nodig. 

Dit is een samenleving waarin het binnen redelijke grenzen vanzelfsprekend is om elkaar tot steun te zijn. 

In zo’n samenleving is het zorgen voor je naaste(n) net zo logisch als het zorgen voor je kinderen. En dus zijn ondersteunende voorzieningen voor mantelzorgers dat ook.

Doelen

  • Herkenning en erkenning van elke mantelzorger
  • Mantelzorg is een vrije keuze
  • Waar je als mantelzorger ook woont, overal moet een goed niveau van ondersteuning zijn. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen
  • Krachtige ondersteuning op lokaal niveau

In het strategisch beleidskader Mantelzorg: gewoon én bijzonder beschrijft MantelzorgNL haar plannen voor de jaren 2018 - 2025. Een duidelijke en ambitieuze visie, met bijbehorende strategische koers die de vereniging de komende jaren gaat varen.

Lees meer