José Streng, programmaleider
Studeerde politicologie en bedrijfskunde

In Nederland werken ruim 4 miljoen mensen als mantelzorger. Heel veel mensen hebben er dus mee te maken en dat zullen er straks nog veel meer worden. Dat moet goed geregeld worden. Als programmaleider houd ik me bezig met vertegenwoordiging en lobby: wat is er nodig aan wet- en regelgeving, wat gaat er goed en wat niet. Ik werk in een team aan belangenbehartiging: perscontacten, spreken met ambtenaren, deelnemen aan beleidstafels en het doen van onderzoek, bijvoorbeeld met ons eigen panel of in samenwerking met het SCP of universiteiten. Zo geven we feedback aan beleidsmakers. De meeste mantelzorgers doen het werk namelijk met plezier en zonder veel ondersteuning nodig te hebben, maar het mag geen last worden.

Iedereen in z’n waarde laten

Het is geen rustige tijd, de zorgtransitie heeft ook de wereld van mantelzorg op z’n kop gezet. Het duurt een tijdje voordat alles is ingeregeld, zonder kinderziektes, ongewenste effecten of perverse consequenties. Langzaamaan ontstaat er meer inzicht in hoe mantelzorg precies in elkaar zit en hoe we dat zo kunnen organiseren dat overbelasting wordt voorkomen. Ik wil dat iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten en dat het aanbod goed wordt geregeld. Er is veel sympathie voor mantelzorg, maar je moet wel echt iets te vertellen hebben. MantelzorgNL wil daarom heel zichtbaar zijn. We zijn ons bewust van het belang om te focussen. We kiezen echt voor mantelzorg en mantelzorgers en daardoor hebben we een duidelijk verhaal.

Het bevalt me om te werken aan een intrinsiek goed doel. Ik heb altijd op het middenveld gewerkt, de platte commercie heeft me nooit geboeid. Het is mooi dat ik in mijn werk alles mag gebruiken dat ik in me heb. En we gaan allemaal voor het effect.