Frans Brocken, manager financiën en administratieve organisatie
Studeerde bedrijfseconomie en volgde fiscale opleidingen

Tot 2014 werkte ik in de accountancy, maar op zeker moment miste ik de verbinding met de dagelijkse praktijk. Ik concludeerde dat ik liever binnen een bedrijf wilde werken en dan het liefst binnen een organisatie waar het doel meer is dan alleen maar geld verdienen. Zo kwam ik via de vacature voor manager financiën bij MantelzorgNL terecht. Primair ben ik verantwoordelijk voor de financiële cyclus en de verantwoording naar subsidiegevers. Ik onderhoud contacten met onze accountant en financiers zoals het ministerie van VWS. En ik verzorg rapportages en toelichtingen voor het MT, het bestuur en de ledenraad. Ik begon vlak voor de reorganisatie, dus ik kon meteen aan de slag met de professionalisering: meedenken over organisatiedoelen en welke middelen er nodig zijn. Zoals de ontwikkeling van nieuwe producten: welke prijsstelling hanteren we, hoe verkopen we ze?

Zelfsturende medewerkers

Ik wilde graag leidinggeven, maar kwam binnen zonder leidinggevende ervaring. MantelzorgNL nam het risico en steunde me, met coaching en opleidingen. Nu stuur ik de twee medewerkers van de financiële administratie aan en geef leiding aan het secretariaat, de receptie, marketing en de ledenadministratie. Mijn doel is het team te ontwikkelen tot zelfsturende medewerkers die meerwaarde hebben en daardoor goed zijn voor de organisatie. We maken concrete afspraken over deadlines, houding en gedrag of verbeterpunten. Ook dat is onderdeel van de professionaliseringsslag.

In onze meerjarenplannen vragen we ons af waar we als organisatie naartoe willen. Het einddoel: MantelzorgNL is een niet weg te denken organisatie als het gaat over mantelzorg. Voor mij is MantelzorgNL een organisatie waar ik invloed kan uitoefenen in een breed perspectief, meer dan financiën en waar ik veel flexibiliteit heb, inclusief ruimte om thuis te werken.