Gülay Batman, adviseur mantelzorgbeleid
Studeerde politicologie aan de universiteit

Sinds oktober 2015 werk ik bij MantelzorgNL, samen met twee collega’s vormen we het team Advies. Wij doen praktijkgericht onderzoek en geven advies aan gemeenten over het mantelzorgbeleid. We kijken bijvoorbeeld naar de aansluiting van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers op het aanbod. Daarvoor doen we behoeftepeilingen onder mantelzorgers, met focusgroepen en vragenlijsten. Ook organiseren we mantelzorgwerkplaatsen voor professionals, waarbij we inspelen op lokale vraagstukken. We betrekken de stem van de mantelzorgers en de inzichten van professionals bij het opstellen van beleidsaanbevelingen Ook spreek ik regelmatig op bijeenkomsten of mag ik als expert aan tafel zitten.

Werken op basis van signalen

Toen ik solliciteerde wist ik nog niet veel van mantelzorg, maar de taakomschrijving sprak me aan. Het is een nieuwe rol binnen MantelzorgNL, omdat we op een andere manier zijn gaan werken. Die nieuwe koers past goed bij deze tijd. We werken op basis van signalen die bij ons binnen komen via de Mantelzorglijn, het Nationale Mantelzorgpanel, de gesprekken met lidorganisaties, gemeenten en aan de landelijke beleidstafels. We verbinden onze landelijke expertise aan de lokale praktijk. Mantelzorg is vaak maar klein onderdeel van het dossier van beleidsmakers en integraal werken is soms nog een mooie droom. Daardoor worden mantelzorgers soms van het kastje naar de muur gestuurd en daar wil ik wat aan doen.

Het geeft me een goed gevoel om gezien te worden als expert en dat we door gemeenten worden benaderd om met hen mee te denken. Ik ben er trots op dat ik dat namens MantelzorgNL mag doen.