Zorg jij voor een ander? Waar kun je dan rekening mee houden bij de keuze voor een zorgverzekering? We zetten de meest gestelde vragen op een rij. 

Kies de zorgverzekering die bij je past

Voor mantelzorgers zijn er geen bijzondere overwegingen bij het kiezen van een basispakket. De overheid bepaalt de inhoud van het basispakket, de verzekeraar bepaalt de premie. 

Het is mogelijk om de basisverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan de aanvullende verzekering, maar het is voordeliger om beiden bij één verzekeraar af te sluiten. 

 • Je kunt kiezen voor een naturaverzekering of een restitutieverzekering. 
  Bij een naturaverzekering koopt de zorgverzekeraar de zorg in. Je kiest uit ziekenhuizen en zorgverleners waar je verzekeraar afspraken mee gemaakt heeft. Als je een zorgaanbieder wilt kiezen waar geen afspraken mee zijn, wordt de zorg niet volledig vergoed. Bij een restitutieverzekering kies je zelf de zorgaanbieders en worden deze voor 100% vergoed. Over het algemeen zijn restitutieverzekeringen duurder dan naturaverzekeringen. 
 • Bedenk of het voor jou loont om je eigen risico te verhogen
  Je betaalt dan minder premie. Met de keuzehulp op zorgwijzer kun je berekenen of het in jouw situatie wel of niet loont om het eigen risico te verhogen. Ga naar de zorgwijzer

Ga na welke zorg je komend jaar verwacht nodig te hebben en of deze in de basisverzekering valt. Kijk voor een overzicht op Zorginstituut.

De volgende vergoedingen kunnen interessant zijn:

 • mantelzorgmakelaar
 • respijtzorg / vervangende mantelzorg
 • logeervergoeding of herstellingsoord
 • vergoeding voor reiskosten of kinderopvang voor ziekenhuisopname
 • trainingen of cursussen
 • vergoedingen voor hospice of terminale zorg
 • hulp bij mantelzorg
 • reiskosten ziekenbezoek
 • kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders
 • hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf
 • instructies of begeleiding ergotherapie
 • lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Kijk bij deze vergoedingen goed naar de voorwaarden, bijvoorbeeld:

 • Moet je eerst toestemming vragen om gebruik te maken van deze diensten? 
 • Geldt dit wel in jouw situatie? 
 • Moet je in huis wonen bij degene voor wie je zorgt?
 • Moet je als mantelzorger en zorgvrager hetzelfde aanvullende pakket hebben?

Ga ook na of de premie die je moet betalen voor de aanvullende verzekering wel opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt. 

Kom je er niet uit? 

 • Check een vergelijkingssite of vraag om persoonlijk advies. Zie tab Handige websites.
 • Bel of Whats App de Mantelzorglijn: 030 - 760 60 55

Respijtzorg is opgenomen in verschillende aanvullende verzekeringspakketten. Verwacht je komend jaar gebruik te maken van respijtzorg en wil je je hiervoor verzekeren? 

Lees dan de voorwaarden goed en let op:

 • Respijtzorg wordt ook wel vervangende mantelzorg of mantelzorgvervangende hulp genoemd.
 • Check welke zorgverlener je mag inschakelen om de respijtzorg vergoed te krijgen. In veel gevallen wordt alleen respijtzorg vergoed als het geleverd wordt door Handen in Huis. Handen in huis heeft als voorwaarde dat zij minimaal 3 aangesloten dagen en 2 nachten vervangen. 
 • Soms staat er in de voorwaarden dat je voor respijtzorg eerst bij je gemeente moet aankloppen. 
 • Vaak wordt respijtzorg niet vergoed als de zorgvrager in een instelling verblijft. 
 • Vaak moet je vooraf toestemming aan de verzekeraar vragen als je gebruik wilt maken van respijtzorg. 
 • Soms wordt er een maximale vergoeding genoemd. Dit maximum geldt dan soms voor de verschillende soorten van ondersteuning. Bijvoorbeeld voor zowel respijtzorg als een mantelzorgmakelaar. 

In veel aanvullende pakketten geldt er een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. 

Let daarbij vooral op:

 • De hoogte van de vergoeding. 
 • Of de eventuele maximale vergoeding voor verschillende soorten ondersteuning geldt, bijvoorbeeld voor zowel respijtzorg als een mantelzorgmakelaar.
 • Geldt de vergoeding ook als degene voor wie je zorgt in een instelling woont?
 • Of je vooraf toestemming moet vragen.
 • Sommige gemeenten financieren de mantelzorgmakelaar vanuit de Wmo, bekijk het overzicht
 • Wegen de kosten van het aanvullende pakket op tegen de hoogte van de vergoeding? 

Een aanvullende verzekering voor je naaste is vaak niet nodig, omdat de meeste zorg uit de basisverzekering of Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt. 

Overweeg je zelf een aanvullend pakket te nemen voor bijvoorbeeld respijtzorg of een mantelzorgmakelaar, kijk dan kritisch naar de voorwaarden.Vaak geldt namelijk dat je niet in aanmerking komt voor deze vergoedingen als je naaste in een instelling verblijft.

De inhoud van de aanvullende pakketten verschilt sterk. De volgende vergoedingen kunnen interessant zijn voor mantelzorgers:

 • mantelzorgmakelaar 
 • respijtzorg
 • hulp bij mantelzorg: een verzameling diensten waar jij als mantelzorger gebruik van kunt maken
 • trainingen en cursussen, bijvoorbeeld mindfullness, slaapcursus
 • logeerhuis of herstellingsoord
 • reiskosten ziekenbezoek
 • kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders
 • hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf
 • nstructies of begeleiding ergotherapie
 • hospice
 • terminale zorg
 • lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Let bij al deze vergoedingen goed op de voorwaarden.

Kom je er niet uit?

 • Check een vergelijkingssite of vraag om persoonlijk advies. Zie tab Handige websites.
 • Bel of Whats App de Mantelzorglijn: 030 - 760 60 55

Voor informatie over:

 • vergoedingen van sommige technologische hulpmiddelen zoals als wek- en waarschuwingsapparatuur
 • het zoeken naar de juiste zorgverlener
 • wachtlijstbemiddeling
 • het aanvragen van een pgb voor zorg uit de Zorgverzekeringswet. 

Nee, dat moet niet. Een ieder is vrij om een basis en/of aanvullende verzekering te kiezen die past bij zijn of haar individuele situatie. 

Voor bepaalde vergoedingen is het weleens een vereiste dat mantelzorger en zorgvrager hetzelfde aanvullende verzekeringspakket hebben. Dit geldt soms bijvoorbeeld bij respijtzorg. 

Lees daarom altijd goed de voorwaarden bij het kiezen van een aanvullende verzekering. 

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen