Cor Hoffer ondersteunt zorg- en welzijnsprofessionals bij het verbeteren van hun werkrelatie met patiënten/cliënten die een andere culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zij zelf. Dit leidt tot een betere zorg, grotere  tevredenheid van patiënten/cliënten, meer werkplezier bij professionals en minder onkosten voor organisaties.

Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Na zijn promotie aan de Universiteit Leiden werkte hij van 2002 tot 2014 als trainer en onderzoeker cultuursensitief werken bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Cor Hoffer heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg, onder meer voor huisartsen, GGZ-hulpverleners, wijkverpleegkundigen en bedrijfsartsen.

Cor: "Het gaat erom het individu te leren kennen in zijn of haar specifieke sociaal-culturele context."

De training die ik begeleid:

  • Training Cultuursensitieve mantelzorg