Rianne Hanning geeft trainingen aan mantelzorgers en aan professionals. Met als doel om mensen wegwijs te maken in wetten en regels en om te laten zien hoe overbelasting bij mantelzorgers kan worden voorkomen. Zij is mantelzorgmakelaar en daarnaast projectleider bij MantelzorgNL, o.a. op de thema’s domotica en robotica, respijtzorg en voorbereiden op mantelzorg.

Rianne: " Mantelzorgers en professionals de weg wijzen in ons ingewikkelde zorglandschap, dat is wat ik doe! We hebben de regels in Nederland zo complex en ingewikkeld gemaakt, dat het heel lastig is om hier je weg in te vinden. Zeker als je net te horen hebt gekregen dat je naaste ziek is. Er zijn best veel mogelijkheden om het thuis beter te organiseren, maar hoe weet je hiervan? Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Trainingen die Rianne begeleidt:

  • Werk en mantelzorg
  • Goed samenspel 
  • Ontspoorde zorg
  • Financiële regelingen
  • Wetgeving (Wmo, Wlz, Zvw, jeugdwet)