U weet als geen ander wat mantelzorgers nodig hebben. MantelzorgNL wil graag met u in gesprek over úw ervaring en behoefte. Daarom organiseren we in 2016 vijf focusgroepen met mantelzorgers.

Ervaring en behoefte van mantelzorgers in kaart brengen

MantelzorgNL is de vereniging van, voor en door mantelzorgers. Als de spreekbuis van mantelzorgers vertaalt MantelzorgNL signalen en ervaringen, zodat relevante partijen hun diensten en beleid (beter) kunnen afstemmen op uw wensen en behoeften. MantelzorgNL ontwikkelt zelf ook producten en diensten (ter ondersteuning) voor mantelzorgers. Om zoveel mogelijk signalen en behoeften van mantelzorgers in kaart te brengen, organiseert MantelzorgNL in 2016 vijf focusgroepen met mantelzorgers. 

Vijf focusgroepen in 2016

De vijf focusgroepen vinden in verschillende regio's plaats. Een groep van 20 mantelzorgers gaat onder leiding van een gespreksleider in gesprek over een vooraf bepaald thema. Bijvoorbeeld:

  • Wat is uw verhaal achter een signaal dat wij hebben vernomen? 
  • Wat is uw vraag of behoefte ten aanzien van een bepaald thema of knelpunt? 
  • Wat vindt u van de (te ontwikkelen) producten en diensten van MantelzorgNL?

Het doel is om een zo uitgebreid mogelijk beeld van een onderwerp te krijgen, gezien vanuit verschillende invalshoeken. Met deze informatie kunnen wij onze producten en diensten nog beter aan laten sluiten op uw wensen en behoeften.

Uitkomst van de focusgroepen

Mantelzorgen in balans (11 mei 2016, Bunnik) 

Er zijn ontzettend veel middelen, activiteiten en producten om mantelzorgers mentaal in balans te krijgen of behouden. Maar sluiten deze ook aan bij de vragen die u heeft? Vindt u deze op tijd? Is de behoefte aan ondersteuning anders in de verschillende fases van het mantelzorgen? Wat kan MantelzorgNL ontwikkelen om de mentale veerkracht van mantelzorgers te versterken? Deze en andere vragen hebben we besproken.

Zorgen doe je samen (13 juli 2016, Zwolle) 

U bent mantelzorger. Doet u dat alleen of deelt u de zorg met anderen? Ervaart u een groot netwerk om u heen of juist niet, en verandert dit als je langer voor iemand zorgt? Vindt u hulp vragen aan anderen moeilijk? Deze, en andere vragen bespraken we. Opvallende uitkomsten: Bij het delen van de zorg gaat het om de emotionele situatie van de mantelzorger zelf, het delen van de 'mantelzorgzorgen'. Er is grote behoefte aan een luisterend oor. Niet iedereen durft de zorg te delen, en het sociale netwerk van veel mantelzorgers is in de loop der jaren kleiner geworden. Wij gebruiken deze uitkomsten onder andere om het thema 'Mantelzorg doe je samen' van de Dag van de Mantelzorg 2016 verder vorm te geven.

Ervaring met mantelzorgondersteuning (29 september 2016, Leiden) 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om te zorgen voor ondersteuning. Hebt u ervaring met mantelzorgondersteuning die (lokale) organisaties aanbieden? Van welke ondersteuning maakt(e) u gebruik en wat is uw ervaring? Sluit de aangeboden ondersteuning aan op uw behoefte? De deelnemers gaven aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld iemand die helpt bij het invullen van formulieren en die naast je staat en meedenkt. En dat iedereen moet weten van het Financieel zakboekje, omdat dit antwoord geeft op veel financiële vragen waar ze voorheen lang naar moesten zoeken. De uitkomsten van deze focusgroep worden gebruikt voor het 'verkennend onderzoek aanvullende ondersteuning'.

Lidmaatschap MantelzorgNL (uitgesteld voor 2017) 

Wellicht bent u al lid van MantelzorgNL, of heeft u het weleens overwogen. Wat is er interessant voor u om lid te zijn of worden van MantelzorgNL? Van welke voordelen wilt u gebruik kunnen maken, of vindt u voordelen juist geen meerwaarde hebben? Welke waarde hecht u aan lid zijn van MantelzorgNL? Wegens omstandigheden wordt deze focusgroep verplaatst naar 2017. Wilt u graag deelnemen? Stuur dan een e-mail naar info@mantelzorg.nl.