Als je naaste budgethouder was van een PGB, dan eindigen zorgovereenkomsten na het overlijden direct, zonder opzegtermijn.

Zorgverleners die hierdoor plotseling zonder werk komen, kunnen soms een eenmalige uitkering krijgen. Dit geldt ook voor jou als jij voor (een gedeelte van) de zorg uitbetaald kreeg vanuit het PGB. Voorwaarden zijn dat er een geldige zorgovereenkomst moet zijn afgesloten en dat er voldoende budget is. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn of een overeenkomst van opdracht met een partner of een familielid. De uitkering is nadrukkelijk niet bedoeld voor zorginstellingen.

De eenmalige uitkering is maximaal één gemiddeld maandloon. Het gemiddelde maandloon bereken je door de laatste drie gewerkte maanden bij elkaar op te tellen en te delen door drie.

Wanneer heeft de zorgverlener recht op een eenmalige uitkering?

Bij een:

  • Wlz-budget (zorgkantoor) is een eenmalige uitkering toegestaan.
  • Wmo/Jeugdwet-budget (gemeente) is een eenmalige uitkering in sommige gevallen toegestaan. Vraag hiervoor toestemming aan je gemeente. 
  • Zvw-budget (zorgverzekeraar) is geen eenmalige uitkering mogelijk.

Aanvragen

Een eenmalige uitkering kun je aanvragen door een schriftelijk verzoek in bij de Sociale Verzekeringsbank in te dienen.

Zie ook