De zorg kan bij u thuis of buitenshuis worden gegeven.

Overdragen van de zorg thuis

De zorg wordt thuis overgenomen, zodat je van huis kunt gaan terwijl de verzorgde in de vertrouwde omgeving kan blijven. Deze zorg thuis is vooral geschikt als degene voor wie je zorgt graag in de eigen vertrouwde omgeving blijft of als vervoer problemen oplevert. Als de zorg niet door een vrijwilliger kan worden verleend, dan komt een beroepskracht in aanmerking.

Voorbeelden

Thuis kan de zorg bestaan uit:

 • spelen met een gehandicapt kind
 • toezicht houden op iemand met dementie
 • waken bij iemand in de laatste levensfase 

Dit kan door:

 • een vrijwillige thuishulp
 • een oppas- of bezoekservice
 • vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg
 • professionele hulpverleners 

Wil je op vakantie? Dan kunt je Handen-in-huis inzetten om thuis de zorg volwaardig over te laten nemen.

Overdragen van de zorg buitenshuis

Bij overdragen van de zorg buitenshuis, heeft u als mantelzorger thuis even tijd voor uzelf of om weg te gaan. Degene voor wie u zorgt gaat ergens naar toe. Dit kunnen voorzieningen zijn waar beroepskrachten, vrijwilligers of beroepskrachten en vrijwilligers samen werken.

Voorbeelden

Dit kan een aparte voorziening zijn zoals:

 • een zorghotel
 • een zorgboerderij
 • een logeerhuis
 • een gastgezin  

Ook organisaties voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ kunnen bestaande voorzieningen aanbieden zoals:

 • dagopvang
 • tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis
 • dag- of nachtopvang in een zorgcentrum
 • deelname aan een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie
 • een kinderdagcentrum

Het is soms mogelijk om intensieve zorg te geven.

Zie ook:

Verhalen over respijtzorg