Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor je naaste, zoals de eigen bijdrage voor de Wmo. Er zijn veel verschillende regelingen, die van invloed kunnen zijn op je financiële situatie. waar je als mantelzorger mee te maken kunt krijgen. Hieronder lees je daar meer over.

  Mantelzorgwaardering

  Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

  Hoe werkt mantelzorgwaardering?

  Vergoedingen

  Als mantelzorger kun je aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

  De vergoedingen op een rij

  Eigen bijdragen

  Krijgt de persoon die je verzorgt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of verblijft hij in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Hoe hoog is de eigen bijdrage?

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger?

  Lees meer over het pgb

  Belastingen

  Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Vrijwilligers kunnen je daarbij helpen.

  Wat kunt u aftrekken?

  WW- of bijstandsuitkering

  Ontvang je als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan zijn er een aantal regelingen om rekening mee te houden. Soms zijn dit regelingen die in je voordeel werken, maar soms ook juist in je nadeel.

  Let op deze regelingen

  Samenwonen met AOW of Anw

  Ontvang je een AOW- of nabestaandenuitkering en wil je gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor je uitkering. Als je gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er echter speciale regelingen.

  Lees over die regelingen en over de kostendelersnorm

  Verzekeringen

  Met welke verzekeringen kun je te maken krijgen als mantelzorger? MantelzorgNL zet ze voor je op een rij.

  Verzekeringen en mantelzorg

  Heb je vragen over geldzaken?

  Neem dan contact op met de juridische adviseurs van MantelzorgNL. Onze medewerkers geven gratis advies en informatie over vergoedingen, belastingen, wetten en regels. Je vindt hier onze contactgegevens.