Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Vrijwilligers kunnen u daarbij helpen.

Wat kunt u aftrekken?

Wat u precies aan zorgkosten kunt aftrekken en wat niet, leest u in de belastingspecial inkomensbelasting 2017. Ook leest u over de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder. De belastingspecial is exclusief beschikbaar voor leden van MantelzorgNL.

Op www.meerkosten.nl vindt u informatie over andere:

Aangifte doen

Bent u niet verplicht om jaarlijks belastingaangifte te doen? Dan loont het om het vrijwillig te doen. De Belastingdienst houdt vrijwel altijd geld in op uw loon, uitkering of pensioen. Heeft u veel zorgkosten, dan kunt die inhouding vaak gedeeltelijk terugkrijgen. Vooral bij een laag inkomen is de kans op teruggave groot.

Daarnaast kunt u door de aftrek van zorgkosten uw (toetsings)inkomen verlagen. Dit inkomen is van invloed op de hoogte van bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor de Wmo en voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

Hulp van vrijwilligers

Vindt u het lastig om zelf het aangiftebiljet in te vullen? Dan kunt u daarvoor hulp vragen van vrijwilligers. Er zijn veel organisaties die die hulp aanbieden, zoals vakbonden en ouderenbonden. Deze bieden belastinghulp door het hele land.

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

27 mei 2010 is de dag dat ons leven totaal veranderde

Petra van Arnhem Lees het verhaal van Petra