Krijgt de persoon die u verzorgt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of verblijft hij in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Voor zorg of hulp vanuit de Wmo geldt een eigen bijdrage van € 19,-  per maand.

Voor verblijf in verzorgings- of verpleeghuis (Wlz) is de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen en vermogen van degene die de zorg ontvangt. Daarbij gaat het CAK uit van de situatie van twee jaar geleden. De gegevens kunt u terugvinden op de belastingaangifte of -aanslag van dat jaar. U kunt de bijdrage narekenen met het rekenprogramma van het CAK

Het kan tot 6 maanden duren voordat het CAK de eigen bijdrage heeft vastgesteld. Na de vaststelling moet u deze eigen bijdrage met terugwerkende kracht betalen.

Pgb en eigen bijdrage

De eigen bijdrage geldt ook bij een persoonsgebonden budget. De eigen bijdrage wordt niet vooraf ingehouden op het pgb-bedrag. Er komt een aparte rekening die de zorgvrager niet uit het pgb mag betalen.

Geen eigen bijdrage

Voor kinderen jonger dan achttien jaar betaalt u geen eigen bijdrage.

Meer informatie

Kijk op de website van het CAK

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

27 mei 2010 is de dag dat ons leven totaal veranderde

Petra van Arnhem