Mantelzorgwaardering en mantelzorgcompliment

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

Hoe werkt het?

Ben je mantelzorger en wil je in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie je zorgt of bekijk hun website om te weten hoe zij mantelzorg waarderen. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of door waardering via groepsactiviteiten voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente.

Meer informatie

Heb je een vraag over mantelzorgwaardering stel je vraag in de community of neem contact op met de MantelzorgNL Mantelzorglijn. Meer informatie over mantelzorgwaardering vind je op de website van uw gemeente.

MantelzorgNL adviseert gemeenten over de invulling van mantelzorgwaardering, lees ons advies aan gemeenten.

Ik zorg voor mijn echtgenoot omdat hij een niet aangeboren hersenletsel heeft.
Ik help hem bij begrijpend lezen en bied geruststelling in onverwachte situaties.
Fijn dat de gemeente dit nog steeds waardeert met een éénmalig compliment.
Mantelzorger gemeente Heerhugowaard