Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger?

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

Pgb en mantelzorg

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kun je uit het pgb betaald worden. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Het is verstandig een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren. 

Nadelen pgb

Als je je uit laat betalen uit het pgb van de zorgvrager heeft dat voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat je maximale eigen regie hebt. Nadelen zijn:

 • Je bouwt geen pensioen op.
 • Als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging.
 • Je krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • je hebt bij werkloosheid niet altijd meer recht op WW en ook niet altijd op bijstand.
 • Je hebt geen inkomen meer als degene voor wie je zorgt wordt opgenomen of overlijdt.
 • Je moet over het inkomen inkomstenbelasting betalen.
 • Voor deze overeenkomsten moet je je houden aan de arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.

Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

 • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
 • De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Pgb aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

 • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
 • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
 • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Hulp voor pgb administratie

Met ePGB kun je online de pgb administratie en verantwoording van je persoonsgebonden budget beheren. Leden van MantelzorgNL krijgen 10% korting.

Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Op de website Per Saldo, vind je veel informatie over het persoonsgebonden budget.