Zorg jij intensief voor iemand in je naaste omgeving? Dan ben je mantelzorger. Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kun je echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er in bepaalde gevallen vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Je vraagt kinderbijslag aan bij de SVB

Reiskostenvergoeding

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten die je als mantelzorger maakt. Wel biedt de gemeente soms een vergoeding of kun je soms de kosten aftrekken bij je belastingaangifte. Ook kun je je naaste vragen om een tegemoetkoming in de reiskosten. Bekijk 6 tips om op reiskosten te besparen.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Bekijk de vergoedingen door zorgverzekeraars.

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die jou verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Je kunt om een tegemoetkoming meerkosten vragen bij je gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijg je – als zorgverlener - uit het pgb betaald. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Op svb.nl vind je een modelovereenkomst. Lees meer over het persoonsgebonden budget.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Lees meer over mantelzorgwaardering

Individuele bijzondere bijstand

De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die je zelf niet kunt betalen en die je niet met een andere regeling vergoed krijgt.  De bijstand wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De aanvraag voor de bijzondere bijstand kun je schriftelijk doen bij je gemeente