Als mantelzorger heb je het natuurlijk druk genoeg met de zorg voor je naaste. Maar je kunt die zorg het best verlenen als het beleid voor mantelzorgers goed is. Wil je invloed uitoefenen op dat beleid? Dan kan dat. Bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een platform, -cluster of werkgroep belangenbehartiging mantelzorg in je gemeente of regio. Of door lid te worden van een Wmo-of participatieraad.

Ben je actief in de belangenbehartiging voor mantelzorgers? MantelzorgNL helpt je graag om op te komen voor de belangen van mantelzorgers. Op de pagina's hieronder lees je daar meer over. Ook vind je hier advieskaarten en andere instrumenten om je werk te doen. Wil je hierover van gedachten wisselen, neem dan contact op met een van onze adviseurs of bezoek de bijeenkomsten van de MantelzorgNL-kring Belangenbehartigers Mantelzorg.

 

Achterbanraadpleging over mantelzorg in de Wmo

Elisabeth Vreede Lees het verhaal van Elisabeth Vreede