De blijverslening is een persoonlijke lening of hypotheek tegen gunstige voorwaarden die het senioren mogelijk moet maken om langer in hun huis te blijven wonen. Een aantal gemeenten biedt de blijverslening aan.

Denk bijvoorbeeld aan het:

 • weghalen van drempels
 • geschikt maken van de badkamer voor verzorging
 • realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • plaatsen van beugels in toilet en douche
 • het plaatsen van een traplift

Het geld wordt in een bouwdepot gestort waaruit de aannemer wordt betaald. Elke gemeente hanteert een ander maximum bedrag.

Hoe komt u eraan?

U vraagt de blijverslening aan bij uw gemeente. U kunt op svn.nl checken of uw gemeente een blijverslening verstrekt. Er gelden landelijke voorwaarden en een gemeente mag aanvullende voorwaarden stellen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

De voordelen

 • De hypotheekrente van de blijverslening ligt zo’n 1% lager dan de marktrente.
 • De rente voor de persoonlijke lening ligt zo’n 2,5% lager dan bij de goedkoopste commerciële kredietverstrekkers.
 • De lening kan altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost.
 • De lening wordt gestort op een bouwkrediet. U betaalt alleen rente over het deel dat is opgenomen.

Aandachtspunten

 • Het is niet mogelijk om met het geld van de blijverslening zélf of met hulp van kennissen het huis aan te passen. De besparing op rente kan verloren gaan door de extra kosten van het inschakelen van een bedrijf voor de aanpassingen.
 • Een blijverslening is meestal niet mogelijk voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen.
 • Een voorwaarde is dat de werkzaamheden niet al zijn begonnen. Begin dus pas met de verbouwing nadat de lening rond is.
 • De rente is fiscaal aftrekbaar. Als er op de woning geen hypotheek meer rust zult u hier in de praktijk meestal geen voordeel van hebben. Bij kleine hypotheken kunt u het belastingvoordeel wegstrepen tegen de belasting over het eigenwoningforfait, dat u alleen hoeft te betalen als u rente aftrekt.

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

Samen met ouders in kangoeroewoning

Elly van Lokhorst