Heb je een aanpassing nodig in je woning? Bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet? Dan kun je dat soms geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit de Wmo. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten wat wordt vergoed. En afhankelijk van de hoogte van je inkomen, betaal je een eigen bijdrage.

Vraag bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van je gemeente of je recht hebt op een vergoeding en bereken vooraf wat je kosten uiteindelijk zijn. Soms blijkt het goedkoper te zijn om bijvoorbeeld zelf een tweedehands traplift te regelen dan het via de gemeente te laten lopen.

Hoe kom je eraan?

De stappen:

  • Je doet een melding bij het Wmo-loket of sociaal wijkteam van je gemeente.
  • Daarna krijg je een zogenoemd keukentafelgesprek of maatwerkgesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente.
  • Na dit gesprek doet de gemeente onderzoek naar je situatie en kijkt of de gevraagde voorzieningen algemeen gebruikelijk zijn. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn aanpassingen die voor iedereen beschikbaar zijn, of je nu wel of geen beperking heeft. Deze worden niet vanuit de Wmo verstrekt.  
  • De gemeente onderzoekt vervolgens hoe de woning het goedkoopst maar wel adequaat aan te passen is. Je vraagt zelf aannemersoffertes aan. Op basis daarvan bepaalt de gemeente het subsidiebedrag. Afhankelijk van je inkomen kan het zijn dat je een eigen bedrage moet betalen. Soms loopt deze op tot de kostprijs van de aanpassing.

Bij woningaanpassingen kun je kiezen: of je laat dat de gemeente doen of je laat het zelf doen met een persoonsgebonden budget. Het laatste geeft meer vrijheid. Het eerste geeft je minder gedoe.

Tips

  • Met de module keukentafelgesprek kun je je goed voorbereiden op dit gesprek.
  • Doe de aanvraag op tijd. Grote woningaanpassingen zijn niet binnen een paar maanden geregeld. Ook procedures kunnen lang duren. 
  • Je mag pas een aannemer aan het werk zetten als je van de gemeente een 'verleningsbeschikking' heeft gekregen. Alles wat je daarvoor laat doen, krijg je niet vergoed.
  • Voor grote woningaanpassingen heb je een omgevingsvergunning nodig. Soms is het vergunningsvrij, maar dan zijn wel de bouwbesluiteisen nog verplicht. De omgevingsvergunning vraag je aan bij het bouwloket van uw gemeente.

Zie ook

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

Met een inwonende ouder veranderen de rollen

Anneke Nijman