Wilt u vanwege de zorg voor uw naaste uw huis aanpassen? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg van degene die u verzorgt. Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt navragen of u recht heeft op een vergoeding. Soms geldt er een eigen bijdrage. Dit verschilt per gemeente. 
Voor grote woningaanpassingen is er een omgevingsvergunning nodig. Soms is het vergunningvrij, maar dan zijn wel de bouwbesluiteisen nog verplicht. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij het bouwloket van uw gemeente.

Op de website van Grootveld vindt u meer informatie over woningaanpassingen.