Goede samenwerking met zorgprofessionals levert je rust, energie, vertrouwen en veiligheid op. Het geeft je de ruimte om goede mantelzorg te geven aan je naaste. Tips van en vóór mantelzorgers. Wat kun je zelf als mantelzorger doen om de samenwerking met zorgprofessionals te verbeteren?

1. Zorg voor een goede voorbereiding van een gesprek

Denk na over wat je wilt bespreken, praat er eventueel van te voren over met anderen en schrijf het op.

 2. Ga open het gesprek in en luister naar elkaar.

Denk deze ezelbruggetjes: wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig), laat OMA thuis (Opinies, Meningen, Adviezen), smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander), maak je DIK (Denk In Kwaliteiten), denk aan ANNA (Alles Navragen, Niets Aannemen), LSD bij je (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)?

3. Spreek uit wat voor jou als mantelzorger belangrijk is

Als je vanuit dezelfde visie werkt is dat voor beide partijen fijner.

4. Respecteer elkaars deskundigheid en situatie

Je kent je naaste het beste en de zorgprofessional heeft andere kwaliteiten en kennis. Samen werk je aan de beste zorg voor je naaste.

5. Vraag een eigen gesprek aan

Sommige situaties wil je liever niet bespreken in nabijheid van je naaste omdat je dat lastig vindt of omdat het pijnlijk kan zijn voor de ander.

6. Stel reële vragen en stel niet te hoge eisen

Een zorgprofessional kan niet altijd overal (direct) voor zorgen.

7. Maak afspraken op gelijkwaardig niveau en leg ze vast

Over de eerste contactpersoon, bereikbaarheid, evaluatiemomenten, taken en verantwoordelijkheden. Door het vastleggen van afspraken kun je deze teruglezen en er in een volgend gesprek op terugkomen.

8. Bouw een vertrouwensrelatie op

Vertrouwen opbouwen kost tijd, dus wees geduldig.

9. Ga als mantelzorger niet in een slachtofferrol zitten

Een slachtofferrol is niet bevorderlijk voor een gelijkwaardige oplossingsgerichte samenwerking.

10. Lastig? Vraag hulp

Luister naar wat goed voelt voor jezelf. Als je tegen problemen aanloopt, praat er over met bekenden of vraag hulp van je huisarts of een mantelzorgconsulent.

Meer informatie?

Wil je meer weten over hoe je goed kunt samenwerken met zorgprofessionals? Bekijk de tiplijsten samenwerken met het ziekenhuis, de zorgorganisatieof de huisarts. Heb je binnenkort een keukentafelgesprek? Bekijk dan de module keukentafelgesprek.