Verslag

  Na het keukentafelgesprek maakt de gespreksvoerder van de gemeente een verslag. Dit moet binnen zes weken na de melding gereed zijn. De zorgvrager ontvangt dit verslag. Behalve wanneer u als vertegenwoordiger optreedt, dan ontvangt u het verslag. 

  Lees het verslag goed na. Is de situatie goed in beeld gebracht en zijn de afspraken correct vastgelegd? Als de zorgvrager het eens is met het verslag, dan ondertekent hij voor akkoord en retourneert het. Is het geen goede weergave van het gesprek, dan kunt u of uw naaste op het verslag reageren. 

  Als de zorgvrager het wel eens is met het verslag, maar u niet, dan kunt u als mantelzorger zelf een gesprek aan te vragen bij de gemeente. 

  Besluit + Beschikking

  Blijkt uit het keukentafelgesprek dat degene voor wie u zorgt maatwerkvoorzieningen nodig heeft, dan ontvangt de zorgvrager hierover een besluit van de gemeente. Vervolgens kunt u deze maatwerkvoorzieningen aanvragen. 

  Uw naaste ontvangt vervolgens een beschikking over de aanvraag van maatwerkvoorzieningen. 

  Ook als de gemeente een lopende indicatie wil wijzigen of beĂ«indigen moet uw naaste hierover een wijzigings- of beĂ«indigingsbeschikking van de gemeente thuis gestuurd krijgen. 

  Bezwaar 

  Als uw naaste het niet eens is met de beschikking, dan kan hij bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan. Bezwaar maken kan binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

  Let op: als uw naaste geen schriftelijke beschikking heeft ontvangen, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. U herkent een beschikking aan een zogenaamde bezwaarclausule. Dit is een alinea (meestal aan het einde van de brief) waarin staat dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen de vermelde beslissing. Hier leest u tevens bij wie en voor wanneer u het bezwaarschrift uiterlijk in moet dienen. 

  Leden van MantelzorgNL kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de juridisch adviseurs van MantelzorgNL.

  Tip uit de praktijk: mondig opstellen

  In onderstaande video legt mantelzorger Ria Daamen uit wat ze een volgende keer anders zou doen: 'Als ik nu weer een keukentafelgesprek zou doen, zou ik me mondiger opstellen en gelijk al gaan vertellen welke zorg ik op dit moment moet leveren, welke zorg mijn zoon levert en hoe zwaar het op dit moment voor mij als mantelzorger is.'