In een zogenaamd keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of Jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen. 

  Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. 

  Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij jou thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis. Of soms telefonisch of schriftelijk. 

  Wie neemt deel aan dit gesprek?

  De zorgvrager, de vertegenwoordiger van de gemeente en de mantelzorger zijn aanwezig. En eventueel een onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner. 

  Lees meer over de onafhankelijk cliƫntondersteuner.

  Je rol als mantelzorger

  Waarom is het voor jou als mantelzorger belangrijk om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek? 

  • Om een goed beeld te krijgen van de situatie, kan de gemeente uw kennis goed gebruiken. 
  • In het gesprek komt aan bod welke bijdrage familie, vrienden en andere mantelzorgers leveren of kunnen gaan leveren aan de zorg. 
  • De gemeente heeft als taak om niet alleen de zorgvrager maar ook de mantelzorger te ondersteunen.

  Mantelzorg is altijd onbetaald en vrijwillig. Mantelzorg kan nooit door de gemeente worden afgedwongen. Lees over je rechten en plichten als mantelzorger.

  Filmpje

  In onderstaande video vertelt Wmo-ambtenaar Christine van Bemmel over het belang van je aanwezigheid bij het keukentafelgesprek. 

  Wmo-ambtenaar Christine van Bemmel over de aanwezigheid van mantelzorgers bij het keukentafelgesprek

  Het proces in vogelvlucht