Op grond van de Wmo 2015 en de Wlz heeft iedere zorgvrager en zijn of haar mantelzorger recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan ook gesprekken met gemeente (de zogenaamde keukentafelgesprekken) of zorgaanbieder helpen voorbereiden. Een cliëntondersteuner komt op voor de belangen van de mantelzorger. 

Kosten 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis.

Waar?

Onafhankelijke cliëntondersteuners werken bij verschillende organisaties. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers kan geboden worden door mantelzorgmakelaars, mantelzorgconsulenten, sociaal werkers, ouderenadviseurs, ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) etc. Welke vorm van hulp passend is verschilt per persoon en per situatie. De gemeente bepaalt welke organisaties zij hiervoor contracteert. Ook via de Wlz of Zvw hebben mantelzorgers recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Zie ook: