Onder e-health verstaan we zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van internet. Denk aan het meten van de eigen bloeddruk met een app, een consult met de dokter via een webcam of het uitwisselen van gezondheidsgegevens via een beveiligde website. 

Voorbeelden 

  • Beeldbellen met zorgverleners de zorgvrager, de mantelzorger en eventueel ook de casemanager of de professionele zorgverlener te bewerkstelligen. 
  • Apps om de zorg te organiseren samen met zorgverleners en andere mantelzorgers. Bekijk een overzicht met handige apps.
  •  Apps met informatie over een bepaalde ziekte. Bijvoorbeeld de Dementia App, ALS Naasten
  • In de Jeugdcloudappstore en op digitalezorggids.nl vind je overzichten van interessante apps in de (jeugd)zorg
  • Inzicht in eigen online patiĆ«ntendossier of gezondheidsomgeving via het ziekenhuis.
  • Online coach of cursus, bijvoorbeeld CoachFriend Mantelzorg via MantelzorgNL.

Voordelen 

E-health kan mantelzorgers tijd besparen. Doordat bijvoorbeeld online een afspraak kan worden gemaakt met een specialist. Of dat het door zorg op afstand niet nodig is om te rijden naar een afspraak. 

Zie ook