Voor diegene die het pgb krijgt toegekend (de budgethouder) is het pgb geen inkomen. Het pgb wordt namelijk gebruikt om zorg in te kopen. Daarom heeft het pgb voor deze persoon geen invloed op zijn uitkering.

Voor degene die de zorg geeft en dus betaald krijgt uit het budget, is dit wel inkomen en dus van invloed op de uitkering. Dit geldt ook als een inwonend gezinslid betaald wordt uit het pgb.

Neem voor meer informatie contact op met de Mantelzorglijn, met je uitkeringsinstantie of met de organisatie van pgb-houders Per Saldo.

Terug naar Veelgestelde vragen