Een officieel bewijs van dat je mantelzorger bent mantelzorg bestaat niet. Toch vragen veel organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht.

De wet regelt dat alleen de gemeente in geval van een mantelzorgwoning een verklaring van mantelzorg mag vragen bij de huisarts, wijkverpleegkundige of andere, door de gemeente aangewezen instantie.

Word je toch gevraagd aan te tonen dat je mantelzorger bent? Verzamel dan zoveel mogelijk informatie en ‘bewijs’. Vraag de huisarts, wijkverpleegkundige of het lokale Steunpunt Mantelzorg waar je bekend bent om een verklaring waarin staat dat sprake is van een mantelzorgrelatie. Denk ook aan een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie. Heb je mantelzorgwaardering gekregen? Toon dan het bewijs van ontvangst.

Schrijf ook op welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer.

Terug naar Veelgestelde vragen