U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen een indicatiestelling voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Daarvoor moet u een bezwaarschrift indienen bij het CIZ. Onze juridische adviseurs kunnen u hierbij helpen.

Neem voor informatie contact op met de juridische adviseurs van MantelzorgNL.

Terug naar Veelgestelde vragen