De combinatie werk en mantelzorg is iets om trots op te zijn. Toch maken niet alle mantelzorgers hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Uit angst om er later op aangekeken te worden, vanuit carrièreperspectief of omdat ze werk en privé gescheiden willen houden. Het voordeel om de situatie wel bespreekbaar te maken met de leidinggevende en het team zorgt voor aandacht en begrip voor je situatie en hulp indien nodig.

Tips voor de voorbereiding van het gesprek

Bedenk van tevoren wat je wilt bereiken. Zoek antwoord op de volgende vragen: 

 • Van welk probleem heb je momenteel het meeste last bij het combineren van zorg met werk?
 • Wanneer zou ‘het probleem’  ‘geen probleem’ meer zijn?
 • Wat is negatief voor je als het probleem langer blijft bestaan?
 • Aan welke oplossingen denk je zelf?

Plan de afspraak met je leidinggevende en zorg voor voldoende bespreektijd. 

Verwacht je weinig begrip van je leidinggevende of vind je het lastig om in gesprek te gaan? Bespreek het gesprek dan vooraf met een vertrouwenspersoon, een arbo-arts of bedrijfsmaatschappelijkwerker, een mantelzorgmakelaar of een lokaal steunpunt mantelzorg. 

Verplaats je in je leidinggevende. Het gaat om een win-win situatie voor jou én je werkgever. Vragen die jeaan jezelf kunt stellen: hoe denk je dat hij tegenover je zorgtaken en oplossing(en) staat? Welke belangen zouden bij hem een rol spelen? En wat kun je zelf doen?

Tips voor tijdens het gesprek

 • Blijf open in je houding en gedrag.
 • Neem initiatief, draag  eigen ideeën/oplossingen positief aan. 
 • Benoem de ideeën/oplossingen als kansen. 
 • Benoem de win/win factoren. 
 • Vraag hoe je leidinggevende denkt over de ideeën/oplossingen. 
 • Luister naar eventuele adviezen en tips. 
 • Zoek samen naar een (alternatieve) oplossing. 
 • Maak afspraken over of, hoe en wie de collega's (en klanten) inlicht. 
 • Stel een proefperiode voor om nieuw gemaakte afspraken te proberen. 
 • Attendeer je werkgever op de site werkenmantelzorg.nl voor informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Zie ook

Meer informatie en ondersteunend materiaal