Mantelzorg en werk Amsterdam UMC locatie VUmc heeft in samenwerking met MantelzorgNL, Movisie, Vrije Universiteit Amsterdam, RIVM en TNO in kaart gebracht in hoeverre er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in mentale gezondheid door de combinatie werk en mantelzorg. Daarnaast is onderzocht of het daarbij uitmaakt of iemand een lage of hoge socio-economische positie heeft. Deze animatie illustreert de belangrijkste uitkomsten. Meer informatie: Werk en Mantelzorg: maak het bespreekbaar.

In hoeverre bestaan er verschillen tussen mannen en vrouwen in mentale gezondheid door de combinatie werk en mantelzorg? Dat brachten Amsterdam UMC locatie VUmc samen met MantelzorgNL, Movisie, Vrije Universiteit Amsterdam, RIVM en TNO in kaart. Daarnaast is onderzocht of het daarbij uitmaakt of iemand een lage of hoge socio-economische positie heeft. 

Deze animatie illustreert de belangrijkste uitkomsten. 

Meer informatie:  Werk en Mantelzorg: maak het bespreekbaar.