Heeft de persoon die je verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Op de pagina's hieronder lees je wat deze wetten voor jou als mantelzorger betekenen. 

  Ook lees je welke vormen van wettelijke vertegenwoordiging er zijn, als degene voor wie je zorgt geen beslissingen meer kan nemen. 

  In dit filmpje van Markant, worden de wetten kort uitgelegd:

  Wmo en mantelzorg

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten?

  Wat biedt de Wmo

  Zorgverzekeringswet en mantelzorg

  Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Wat betekent dat voor u als mantelzorger?

  Wat biedt de zorgverzekeringswet?

  Wet langdurige zorg en mantelzorg

  De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.

  Hoe werkt de Wlz?

  Jeugdwet en mantelzorg

  Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft je kind professionele zorg nodig? Dan kun je hiervoor bij jouw gemeente terecht.

  Wat valt er onder de nieuwe Jeugdwet?

  Vertegenwoordiging en mantelzorg

  Wat als degene voor wie je zorgt geen beslissingen meer kan nemen? Dan is het goed om te weten welke vorm van vertegenwoordiging in jullie situatie past. Denk aan: onderhandse of notariĆ«le volmacht, levenstestament, curatele, bewindvoering of  mentorschap. 

  Vormen van vertegenwoordiging

  Heb je een vraag over wetten en regels? Neem dan contact op met onze juridische adviseurs.

   

  Ik zorg voor mijn vriendin Codee uit Engeland

  Jessica