Als iemand een ernstige psychische aandoening heeft, dan kan hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Soms is verplichte zorg dan de enige oplossing. 

Wat is verplichte zorg?

Verplichte zorg kan zijn: het toedienen van medicatie of het uitoefenen van toezicht.

Door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kan de verplichte zorg poliklinisch, bij iemand thuis of in een woonvorm worden gegeven. 

De patiĆ«nt en zijn directe omgeving worden zo betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verplichte ggz-zorg.


Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Als mantelzorger heb je een belangrijke, maar mogelijk ook ingewikkelde en belastende rol.

Een familievertrouwenspersoon kan je hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk. Voor een luisterend oor, informatie en advies, bemiddeling en ondersteuning in klachtenprocedures. 

Lees wat een familievertrouwenspersoon voor jou kan betekenen. 

Meer informatie

Wil je meer weten over deze nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn, 030-760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl