Het Nationaal Mantelzorgpanel is in het kader van de landelijke verkiezingen 2017 gevraagd op welke thema’s zij willen dat de nieuwe regering vooruitgang boekt. Onderverdeeld in 4 thema’s werden  per thema de volgende punten het meest genoemd:

  • Leven met mantelzorg: Verminderen van regeldruk en bureaucratie (48%)
  • Financiën: Belastingaftrek van kosten in het kader van mantelzorg (44%)
  • Wonen: Wegnemen belemmeringen aanpassen woning op zorg (63%)
  • Werken: Ontheffing sollicitatieplicht bij intensieve mantelzorg (48%)

Vertrouwen in de politiek

Het thema mantelzorg speelt bij vrijwel alle respondenten een rol. Toch is het vertrouwen dat er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt klein. Waarschijnlijk omdat men de afgelopen 4 jaar weinig vooruitgang heeft gezien op thema’s als 'voorkomen grotere druk mantelzorgers' (83%) en 'verbeteren financiële positie mantelzorgers' (81%). Iets positiever is men over 'betere samenwerking tussen formele en informele zorg. Van het panel ziet 20% op dit dossier vooruitgang.

Kamerleden geïnformeerd

De resultaten uit dit onderzoek zijn gebruikt bij de speeddate die MantelzorgNL in  juni heeft georganiseerd tussen mantelzorgers en Tweede Kamerleden.

Meer informatie