Uw organisatie is aangesloten bij MantelzorgNL. Daar zijn wij blij mee. Met elkaar staan we sterker: voor goede ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

Graag brengen we een aantal zaken onder uw aandacht die gericht zijn op samenwerking en ondersteuning:

  • Profiteer van ledenprijzen met uw login; Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen op deze website en meteen profiteren van de ledenprijzen.
  • Vast aanspreekpunt binnen MantelzorgNL; U heeft een vast aanspreekpunt in de persoon van een adviseur. De naam van uw contactpersoon heeft u reeds in de brief doorgekregen.
  • Voordelen van het abonnement; De voordelen van het abonnement zijn opgesomd om u goed overzicht te geven
  • Gebruik MantelzorgNL logo; als lid kunt u uw boodschap versterken door het logo van MantelzorgNL toe te voegen. Download het logo en bekijk de gebruikershandleiding. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.
  • Beeldbank; Mantelzorgondersteunende organisaties met een Basis en Aanvullend abonnement mogen gebruik maken van de foto's en afbeeldingen in de beeldbank van MantelzorgNL. Voor toegang tot deze beeldbank en de handleiding voor gebruik, kunt u een e-mail sturen aan info@mantelzorg.nl ovv login beeldbank. Dit geldt alleen voor non-profit organisaties.


Over de vereniging

MantelzorgNL is de vereniging "van, voor en met" mantelzorgers, belangenbehartigers mantelzorg en organisaties in de informele zorg. Dit komt concreet tot uitdrukking in de verenigingsstructuur, waar het beleid ontwikkelt wordt in nauw overleg met de achterban.

Graag zetten we kort wat informatie op een rij over de verenigingsstructuur.

Lees meer over:

  • het bestuur; het bestuur van MantelzorgNL wordt gekozen door de ledenraad en is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. De directeur is verantwoordelijk voor het landelijk bureau.
  • Kringen; binnen de vereniging bestaan diverse kringen. Welke kringen er zijn ziet u achter de link.
  • Leden; mantelzorgers zijn lid van MantelzorgNL, maar ook individuele belangenbehartigers, vrijwilligers en ruim 300 lidorganisaties. Deze laatsten zijn organisaties zoals u, voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.
  • de ledenraad; de ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en geeft goedkeuring aan het beleid en houdt toezicht op het resultaat. De ledenraad wordt samengesteld uit de achterban.
  • het bureau in Zeist; vanuit Zeist werkt MantelzorgNL samen met haar achterban en andere partijen zodat iedereen op eigen wijze voor elkaar kan blijven zorgen. Hoe we dat doen, leest u als u op de link klikt.
Mijn contact met MantelzorgNL levert veel kennis op over landelijke politiek en actuele ontwikkelingen. dat scheelt veel werk want het is omslachtig om het allemaal zelf uit te zoeken. Die kennis gebruik ik in stukken of bijeenkomsten met mantelzorgers, beroepskrachten, ambtenaren, raadsleden en de wethouder van de gemeente. een belangenbehartiger